Risultati

Posizione Squadra Punti Jolly
1 Lifrok 1800 0 1° FASE: 4 tiri-2° FASE: 4 tiri
2 I Livignasc 1700 0 1° FASE: 4 tiri-2° FASE: 5 tiri
3 I Margnac 1600 0 1° FASE: 3 tiri-2° FASE: 6 tiri
4 I Drez 1550 0 1° FASE: 4 tiri-2° FASE: 6 tiri
5 Gli Stredenei 1500 0 1° FASE: 3 tiri-2° FASE: 8 tiri
6 Erpik 1450 0 1° FASE: 5 tiri
7 I Soci 1400 0 1° FASE: 5 tiri
8 Balabiott 1350 0 1° FASE: 5 tiri
9 Acquavite & Friends 1300 0 1° FASE: 5 tiri
10 I Mot 1250 0 1° FASE: 7 tiri
11 I Trepè 1200 0 1° FASE: 8 tiri
12 Canua vip team 1100 0 1° FASE: 8 tiri
13 L'Era Glecieda 1050 0 1° FASE: 8 tiri
14 I Tamberli 950 0 1° FASE: 8 tiri
15 Contrabandeir 900 0 1° FASE: 8 tiri
16 Corsari di Pezzel 850 0 1° FASE: 10 tiri
17 I Furic 825 0 1° FASE: 11 tiri
18 Balordi's 30 800 0 1° FASE: 11 tiri
19 Li Redena 750 0 1° FASE: 15 tiri